انتخاب بخشی از تصویر - آموزش فتوشاپ

در فتوشاپ از ابزارهای متعددی برای ویرایش تصویر استفاده میشود در جعبه ابزار این ابزارها دسته بندی شده اند و هر دسته در یک گروه قرار داده شده اند و فقط یک ابزار در هر گروه نشان داده شده است ابزار های دیگر در هر گروه در پشت آن ابزار پنهان

هستند با کلیک کردن بروروی مثلت کوچک در زیر ابزار ها میتوانید به ابزارهای پنهان شده دسترسی داشته باشید.

 

اکنون آموزش را با ابزار Rectangular Marquee یا زدن کلید (M) شروع میکنیم.

 

با نگه داشتن دکمه موس بر روی ابزار Rectangular Marquee و نمایان شدن ابزارهای پنهان، ابزار Elliptical Marquee را انتخاب کنید.

 

نشان گر موس را به صفحه برده تا نشانه گر بصورت علامت جمع ( + ) دربیاد سپس با نگه داشتن دکمه موس و عمل دراگ کردن بخشی از تصویر را انتخاب کنید تا محیط انتخاب شده بصورت نقطه چین متحرک در بیاد.

 

با انتخاب ناحیه انتخاب شده نواحی دیگر محافظت مشود و میتوانید عمل ویرایش را فقط برروی ناحیه انتخابی اعمال کنید.

 

برای خارج شدن از حالت انتخاب به مسیر Select >> Deselect رفته یا با زدن کلیدهای Ctrl+D از حالت انتخاب خارج شوید.

 منبع : انتخاب بخشی از تصویر - آموزش فتوشاپ

/ 0 نظر / 23 بازدید