فاراباخ موسیقی

امیرحسین ذکرگو، استاد دانشگاه اسلامی مالزی و داماد زنده‌یاد برکشلی نیز در این ویژگی مهم فارابی جامع بودن او در تمام علوم است و کسی که در تمام علوم روزگار خود سرآمد باشد، قطعا انسان ممتازی است. مراسم گفت:
من امروز کاملا به سوره «والعصر» فکر می‌کردم، چرا که این کتاب از 29 سال پیش در دست ناشر بود و انتشار آن تا به امروز طول کشید.

وی در ادامه با اشاره به خدمات زنده‌یاد برکشلی به موسیقی ایرانی گفت: مرحوم استاد برکشلی چه در کسوت کاری در کمیسیون ملی یونسکو و چه به عنوان یک هنرمند و محقق حوزه موسیقی، خدمات بسیاری به فرهنگ و هنر ایران کرد. یکی از این خدمات بزرگ، اثبات ابداع گام «12 نیم پرده» از سوی فارابی بود.

ذکرگو همچنین اظهار کرد: گام 12 نیم‌پرده مبنای موسیقی غربی است و به نام باخ ثبت شده است. مرحوم برکشلی در مجامع بین المللی ثابت کرد که 800 سال قبل از باخ، ابونصر فارابی آن را کشف کرده بود. ایشان توصیه کرد که اسم این گام را «فاراباخ» بگذارند که مورد قبول قرار گرفت.

 

کتاب ها

/ 0 نظر / 34 بازدید